TEKLİF AL

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini doğru anlamak ve mümkün mertebe tam olarak karşılayabilme; en uygun ve en ekonomik çözümler üretme çabası sayesinde müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak.

Faaliyet sahamızda yeni teknolojiler ve sürekli iyileştirme yaparak sektörde lider konuma gelmek.

Çalışanlarımızın katılımı ile dürüstlük ve güven içinde kalite yönetim sistemlerinin kurallarına uygun etkin çalışma sağlayıp her alanda kalite anlayışını yerleştirmek ve yaymak.

Tedarikçilerimiz ile istikrarlı bir çalışma yaparak müşteri memnuniyetine yönelik kararlar alıp üretim sürecinin daha verimli olmasını sağlamak.

Topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olup istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

Rem Çelik Yapı olarak hızlı tükenmekte olan doğal kaynaklarımızın ve günümüzde önemi gittikçe artan çevrenin, bizden sonraki nesillere bırakılacak en iyi hazine olduğuna inanıyoruz.

Doğal çevrenin korunup geliştirilmesinde yarınlara daha yaşanılabilir bir çevre bırakma bilinciyle hareket ederek üretimimiz ve operasyonel süreçlerde çevreye verebilecek olası zararları minimize etmek ve bu bilinci kitlelere yaymak.

Atıkları minimize etmek atık yönetim sistemlerini genel işleyişe entegre ederek faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

Çevreyi olumsuz etkileyen unsurları azaltıp çevresel performansları artırmak.

Maliyet kontrolleri yaparak giderlerin azaltılmasını sağlayıp verimliliğin artırılmasını sağlamak.

Doğal afetlerde (deprem, sel, yangın v.b) ve kazalara karşı hazırlıklı olup olası kayıpları azaltmak.

Kirlilik oluşturabilecek unsurların kontrol altına alınması ve kirliliğin önlenmesi.

Tüketicilerin çevreyle ilgili sorularına cevap verip bilinçli tüketicilerin artmasını sağlamak.

Kullanılan malzeme ve enerjiyi kontrol altında tutarak tasarruf sağlamak.
 

POLİTİKALARIMIZ