TEKLİF AL

Çelik Ev Nedir?

Taşıyıcı duvarları çelik profilden oluşturularak döşeme ve çatı panellerinin gerekli ankraj kurallarına uygun şekilde birleştirilmesinden oluşan hafif çelik taşıyıcı sisteme sahip evlere ‘çelik ev’ denir. Taşıyıcı duvar ve döşeme panellerini oluşturan çelik sistem profilleri, galvanize sıcak daldırma teknolojisiyle üretilen sıcak hadde rulo galvaniz saclardan, soğuk formda şekillendirilerek (cold – forming) üretilir. Malzemenin et kalınlığı 0,5 ile 2,5 mm. Arasında değişmektedir. Uniform aralıklarla dizilmiş duvar ve döşeme taşıyıcı elemanları, yatayda ve düşeyde ara elemanlarla birbirine bağlanır. Yatay yükleri karşılaması anlamında çapraz gergi elemanları ve yatay kuşaklar ile sistem giydirilir. Paneller arasında yük aktarımı yardımcı çelik ankraj elemanları vasıtası ile sağlanır. Aşırı zorlanan noktalarda dolu gövdeli çelik profiller de sisteme dahil edilebilir.
Bugünkü haline 1980’lerde ulaşan hafif çelik çerçeveli taşıyıcı sistemler, ilk olarak Almanya’da 1950’li yılların sonunda yapılmıştır. Özellikle Amerika’da ahşap evlerin neredeyse tamamı, 1980’lerden itibaren yerini yavaş yavaş hafif çelik evlere bırakmıştır. Özellikle arz talep eğrisindeki dalgalanma ile ahşap fiyatlarının beklenenden fazla artışı, hafif çelik malzemenin nakliye kolaylığı avantajıyla birleşince, piyasa rağbeti tamamen çelik evlere yönelmiştir.

Ülkemiz hafif çelik taşıyıcı sistemle 1999 Marmara depremi sonrasında tanışmıştır. Hızlı kurulumu ve depremden etkilenmeyen yapısıyla ilgi çekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, hafif çelik yapı ancak hafif çelik çerçeve sisteminin doğru şekilde üretilmesi, aplike edilmesi ve yalıtılması halinde dış etkenlere ve deprem yüklerine dayanıklı, sağlıklı bir yapı haline gelir. Hafif çelik profiller fabrikada bilgisayar denetiminde özel roll-forming makineleri ile yapıldığında kesit boyunca malzeme şekli ve özellikleri ve dolayısıyla yük altında tepkisi aynı olur. Profillerin flanş ve liplerindeki birkaç mm’lik uzunluk veya kıvrılma yarıçapı farklılıkları sistemin genel yük taşıma kapasitesini etkilemektedir.

Prefabrik Ev ve Çelik Evler Birbirine Benziyor, Peki Fark Nedir?

Prefabrik evler fabrika ortamında üretilir ve inşa alanına nakliye edilir.
Çelik evler ise evinizin yapılacağı alanda kurulur. İlk olarak çelik birleşimleri yapılır ve dış ve iç cephe kaplamaları tamamlanarak prefabrik evlere nazaran daha sağlam ve yalıtımlı konutlar olarak inşa edilirler.